Avisering om prishöjning 3 april 2017

Den senaste tiden har priset på stål varit fortsatt turbulent runt om i världen, och inte minst i Europa, beroende på att priset på järnmalm och kol har ökat i samband med att importtullar från främst Kina och Ryssland har tagits i kraft. Även valutaeffekter har påverkat situationen.

Detta har inneburit att efterfrågan har ökat och våra
leverantörer har genomfört väsentliga prishöjningar, vilket innebär att vi i vårt led kommer att behöva genomföra prishöjningar i intervallet 6-12 % from den 3 april 2017.

Vid frågor är Du välkommen att kontakta undertecknad eller någon av våra säljare.

Med förhoppningar om ett fortsatt gott samarbete,

Fredrik Svarverud 
Daglig leder, Areco Profiles Norge

Kontakt

Huvudkontor:
Vinkelgatan 13
211 24 Malmö

Scroll